#teklafestival

Biosyntetiska framtider

På vår workshop kommer du att få designa så kallade spekulativa framtidscenarion inom syntetisk biologi och bioteknik!
Vi kommer att brainstorma, bygga prototyper, göra film och du kommer att gå härifrån med en massa inspiration och en ny syn på världen!

Spekulativ design är en kombination av design, vetenskap och fiktion som hjälper oss att diskutera kring framtiden.
Syntetisk biologi är ett forskningsområde inom biologi och teknik, med målet att skapa funktioner som inte existerar i naturen.

——————

Här kommer de filmer som workshopdeltagarna gjorde om sina framtidsscenarion!

MED: INTERACTIVE INSTITUTE SWEDISH ICT
TID: 2 h
DELTAGARE: 15-18 år

GÖR DET SJÄLV

Kommer snart!

TID:
VERKTYG: