00d
00t
00m
00s

@teklafestival

För föräldrar

Tekla är en teknikfestival för tjejer mellan 11 och 15 år. Teklafestivalen arrangeras av KTH i samarbete med Robyn, med Ericsson, Scania, Spotify och Creuna partnerföretag.

Vuxna medföljare

Besökare ska följas av en vuxen person till Tekla. Du behöver inte vara på plats under hela dagen, men vi vill att du är med vid registrering, finns tillgänglig under dagen och hämtar när festivalen är slut. En vuxen kan förstås gärna ansvara för en grupp bestående av flera besökare. Alla deltagare ska ha en blankett för godkännande från vårdnadshavare med sig vid registrering. Denna laddar du ner här.

Under dagen

Teklas program bygger på att besökarna är aktiva i workshops i två pass, ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Tanken är att medföljande vuxna inte deltar i workshops, men om du av någon särskild anledning behöver vara med för ditt barns skull så går det att ordna. Prata i så fall med någon av våra studentambassadörer.

Vuxen-lounge

För dig som är vuxen medföljare/förälder till en eller flera Tekla-besökare finns en vuxen-lounge i kårhuset på Drottning Kristinas Väg 15. Där finns kaffe och te, och vi erbjuder också ett separat program för vuxna under dagen.

Personal

Teklas 400 besökare tas om hand av studentambassadörer, som till vardags pluggar på KTH, och workshop-ledare.

Mat och dryck

Det kommer att serveras lunch under festivaldagen och snacks och dryck i slutet av dagen, för deltagarna.
Om ditt barn behöver specialkost går det att fylla i vid anmälan.

Kontakt under festivalen

Under festivalen kommer du som vuxen kunna nå ansvariga på telefon.

Dokumentation i text och bild

Festivalen kommer att dokumenteras och skildras genom text och bild.