@teklafestival

00d
00t
00m
00s

Problemlösning med robotar

Lär om hur robotar fungerar i verkligheten och hur det går till att styra dem till det som vi själva vill.
Besökarna i vår workshop Robotteknik kommer att upptäcka att alla kan lära sig att programmera robotar, allt man behöver är rätt byggstenar. Här får vi tillfälle att utveckla grundläggande kunskaper och robotens olika komponenter och de programmeringskunskaper som krävs för att styra dem.

Workshoppen utgår från olika typer av problem som vi ska försöka få roboten att lösa.​

MED: Tekniska Museet
TID: 2h
DELTAGARE: 15 personer