@teklafestival

00d
00t
00m
00s

Värme och kyla

Kan man se värme? I den här workshopen använder vi värmekameror för att se den “osynliga” värmestrålningen. Vi undersöker värmestrålning från vätska som avdunstar, studerar hur värme transporteras i olika material och hur värme är kopplat till tryck och friktion.

MED: Vetenskapens hus
TID: 2h
DELTAGARE: 15 personer